Suojeluarvoja

Kuva: Petri Asikainen
Keisarinviitta. Petri Asikainen 2014.

 

Miksi sotilassaarilla on paljon uhanalaisia lajeja ja suojeluarvoa?

Puolustusvoimat toimi sotilassaarissa myös luonnon hyväksi: harjoitusammunnat hoidettiin vuosikymmeniä samoilla radoilla, turvallisuusvyöhykkeet ja liikkumiskiellot estivät ulkopuolisten pääsyn maastoon ja lähivesille. Monet lajit löysivät pesimiskausiksi turvapaikan sotilassaarista.

Santahaminan harjun sorasta rakennettiin saarille kymmenien kilometrien mittaiset valliniityt ja sadat hiekkaiset tykkipihat sekä harjoituskentät, joista Santahaminan Sahara ja Riviera ovat kuuluisimmat. Mantereen paloaukeiden, niittyjen ja ahomaiden metsittyessä uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja levisi sotilassaarten kentille ja vallirinteille.

Vanhetessaan tuhannet tiilimuuraukset ja betonirakenteet lannoittavat vallirinteiden ja niiden välisten laaksojen maaperää rakenteista tihkuvalla kalkilla.