Itä-Villinki

SMa-7252

Villinki on Uudenmaan vanhimpia saaristolaiskyliä. Saari oli asuttu jo 1500-luvulla, mutta se autioitui seuraavalla vuosisadalla. Jälleen 1800-luvulta lähtien Itä-Villingissä on ollut huviloita. 1900-luvun alussa tämä alue ostettiin venäläisen sotaväen käyttöön ja saarelle rakennettiin tykistölinnake. Puolustushallinnon henkilökunta sai alueen käyttöönsä 1960-luvulla kesämaja-toimintaa varten. 1970-luvun alussa saarelle asennettiin tornikanuunat. Nykyään Itä-Villinki on puolustushallinnon virkistysalue ja sotaharjoitussaari.