Historia

Jni_omakuva_IMG_0928_800px

Muinaisen Suur-Sibbon vartiotulien ketju alkoi Vantaajoen edustan ulkosaarilta. Avomeren äärellä olevan Santahaminan satamakylä asutettiin viikinkiaikojen lopulla. Mainintoja saarten sotilaallisesta käytöstä on 1400- ja sotilasrakenteista 1500-luvulta lähtien. ”På denna Plan behagade Hans Kongl. Maijest Konung Gustaf den III åskåda en Sjö Exercitie i juni 1775” .

(Tällä kentällä Hänen Kunink. Majest. Kuningas Kustaa III suvaitsi seurata meriharjoituksia kesäkuussa 1775) kirjoitettiin 1700-luvun lopun salaisiin sotilaskarttoihin ja Kuninkaansaaren pohjoisniemen kallioon.